BACK PRINT

District Wise Summary Report as on 17/6/2024

Percentage >= 60 Percentage < 60 and Percentage >= 40 Percentage < 40 and Percentage > 0
Percentage = (Project Delayed in Achieving Milestone /Total No. of Sanctioned Projects)*100
SNo. Department Name Total No.of Sanctioned Projects Dropped Projects No. of Projects being implemented Projects in which all milestones upto reference date have been achieved Projects in which there has been a delay in achieving milestone Projects in which there are no milestones before reference date Completed Projects
1बहुजनपदीय 4904944504
2कौशाम्‍बी2002041604
3बलरामपुर3903953405
4गोण्‍डा4904994009
5श्रावास्‍ती5105194209
6चित्रकूट430431132011
7संत रविदास नगर280281117011
8फर्रूखाबाद261251114011
9चंदौली330331221012
10मऊ270271215012
11प्रतापगढ380381226012
12बाराबंकी490491336013
13जालौन290291316013
14झांसी550551441014
15हमीरपुर270271413014
16ऐटा250251411014
17संत कबीर नगर470461432014
18अमेठी310311417014
19संभल350351421014
20कांशीराम नगर311301515015
21वाराणसी670671552015
22बलिया510511536015
23अम्‍बेडकर नगर320321517015
24महामाया नगर22022157015
25महोबा250251510015
26बांदा571561640016
27गौतमबुद्वनगर460461630016
28जौनपुर490491633016
29फतेहपुर500501733017
30ललितपुर520521735017
31लखीमपुर खीरी950951778017
32हरदोई400401723017
33फिरोजाबाद480481830018
34कानपुर देहात380381919019
35शाहजहांपुर390392019020
36बहराइच530532033020
37मिर्जापुर710712150021
38रायबरेली530532132021
39मथुरा540542133021
40ज्‍योतिबाफुले नगर540542232022
41सिद्वार्थनगर750752253022
42सुल्‍तानपुर470472423024
43महाराजगंज370372413024
44आगरा830832459024
45बागपत410412516025
46कन्‍नौज640642539025
47शामली430432617026
48औरैया430432617026
49देवरिया480482721027
50उन्‍नाव600602832028
51सीतापुर730732845028
52गाजीपुर770772948029
53सोनभद्र560563026030
54बुलन्‍दशहर620623032030
55गाजियाबाद650653134031
56हापुड़560563125031
57आजमगढ710713239032
58इलाहाबाद970973265032
59बस्‍ती560563323033
60मैनपुरी591583325033
61मेरठ860863551035
62फैजाबाद771763541035
63मुरादाबाद910913754037
64रामपुर910913754037
65अलीगढ710713734037
66कानपुर नगर860863848038
67बरेली11201124072040
68कुशीनगर630634023040
69गोरखपुर940944252042
70बदायुं750754431044
71बिजनौर821814536045
72सहारनपुर10301034657046
73मुजफरनगर760764729047
74पीलीभीत870874839048
75इटावा10701077532075
76लखनऊ27802781101680110
Total4520645131894261901894

"; window.print(); document.body.innerHTML = oldPage; }