BACK PRINT

District Wise Summary Report as on 25/5/2024

Percentage >= 60 Percentage < 60 and Percentage >= 40 Percentage < 40 and Percentage > 0
Percentage = (Project Delayed in Achieving Milestone /Total No. of Sanctioned Projects)*100
SNo. Department Name Total No.of Sanctioned Projects Dropped Projects No. of Projects being implemented Projects in which all milestones upto reference date have been achieved Projects in which there has been a delay in achieving milestone Projects in which there are no milestones before reference date Completed Projects
1बहुजनपदीय 4904944504
2सहारनपुर10301034657046
3मुजफरनगर760764729047
4बिजनौर821814536045
5मुरादाबाद910913754037
6रामपुर910913754037
7ज्‍योतिबाफुले नगर540542232022
8मेरठ860863551035
9बागपत410412516025
10गाजियाबाद650653134031
11गौतमबुद्वनगर460461630016
12बुलन्‍दशहर620623032030
13अलीगढ710713734037
14महामाया नगर22022157015
15मथुरा540542133021
16आगरा830832459024
17फिरोजाबाद480481830018
18ऐटा250251411014
19मैनपुरी591583325033
20बदायुं750754431044
21बरेली11201124072040
22पीलीभीत870874839048
23शाहजहांपुर390392019020
24लखीमपुर खीरी950951778017
25सीतापुर730732845028
26हरदोई400401723017
27उन्‍नाव600602832028
28लखनऊ27802781101680110
29रायबरेली530532132021
30फर्रूखाबाद261251114011
31कन्‍नौज640642539025
32इटावा10701077532075
33औरैया430432617026
34कानपुर देहात380381919019
35कानपुर नगर860863848038
36जालौन290291316013
37झांसी550551441014
38ललितपुर520521735017
39हमीरपुर270271413014
40महोबा250251510015
41बांदा571561640016
42चित्रकूट430431132011
43फतेहपुर500501733017
44प्रतापगढ380381226012
45कौशाम्‍बी2002041604
46इलाहाबाद970973265032
47बाराबंकी490491336013
48फैजाबाद771763541035
49अम्‍बेडकर नगर320321517015
50सुल्‍तानपुर470472423024
51बहराइच530532033020
52श्रावास्‍ती5105194209
53बलरामपुर3903953405
54गोण्‍डा4904994009
55सिद्वार्थनगर750752253022
56बस्‍ती560563323033
57संत कबीर नगर470461432014
58महाराजगंज370372413024
59गोरखपुर940944252042
60कुशीनगर630634023040
61देवरिया480482721027
62आजमगढ710713239032
63मऊ270271215012
64बलिया510511536015
65जौनपुर490491633016
66गाजीपुर770772948029
67चंदौली330331221012
68वाराणसी670671552015
69संत रविदास नगर280281117011
70मिर्जापुर710712150021
71सोनभद्र560563026030
72कांशीराम नगर311301515015
73अमेठी310311417014
74शामली430432617026
75हापुड़560563125031
76संभल350351421014
Total4520645131894261901894

"; window.print(); document.body.innerHTML = oldPage; }